آگهی استخدام منشی اداری خانم در شرکت چاپ و تبلیغات

استخدام منشی اداری خانم در شرکت چاپ و تبلیغات

1397-10-10

استخدام منشی اداری خانم در شرکت چاپ و تبلیغات در محدوده طالقانی

استخدام منشی اداری خانم در شرکت چاپ و تبلیغات در محدوده طالقانی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی