آگهی استخدام منشی خانم در مسکن بزرگ معنوی

استخدام منشی خانم در مسکن بزرگ معنوی

1397-10-10

استخدام منشی خانم در مسکن بزرگ معنوی با ساعت کار 9 الی 20 در محدوده سعادت آباد

استخدام منشی خانم در مسکن بزرگ معنوی با ساعت کار 9 الی 20 در محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی