آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-10

استخدام منشی خانم در محدوده زعفرانیه در محیطی اداری با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم در محدوده زعفرانیه در محیطی اداری با حقوق مناسب

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی