آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-10

استخدام منشی خانم مجرد با حقوق مناسب جهت انجام امور دفتری

استخدام منشی خانم مجرد با حقوق مناسب جهت انجام امور دفتری

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی