آگهی استخدام منشی اداری خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی اداری خانم در شرکتی معتبر

1397-10-10

استخدام منشی اداری خانم در شرکتی معتبر با ظاهر آراسته و شیک در محدوده سعادت آباد

استخدام منشی اداری خانم در شرکتی معتبر با ظاهر آراسته و شیک در محدوده سعادت آباد

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی