آگهی استخدام منشی خانم جهت کار در موسسه فرهنگی

استخدام منشی خانم جهت کار در موسسه فرهنگی

1397-10-10

استخدام منشی حانم جهت کار در موسسه فرهنگی با ساعت کار 10 الی 17 به همراه پورسانت

استخدام منشی حانم جهت کار در موسسه فرهنگی با ساعت کار 10 الی 17 به همراه پورسانت

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی