آگهی استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی اپراتور تلفن همراه

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی اپراتور تلفن همراه

1397-10-10

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی اپراتور تلفن همراه با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق وزارت کار

استخدام کارمند اداری خانم در نمایندگی اپراتور تلفن همراه با ساعت کار 9 الی 17 و حقوق وزارت کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی