آگهی استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت تبلیغاتی معتبر

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت تبلیغاتی معتبر

1397-10-10

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت تبلیغاتی معتبر با ظاهر خوش رو در محدوده جردن

استخدام منشی مدیر عامل خانم در شرکت تبلیغاتی معتبر با ظاهر خوش رو در محدوده جردن

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی