آگهی استخدام صندوقدار در دکوری

استخدام صندوقدار در دکوری

1397-10-10

استخدام صندوقدار در دکوری جهت امور صندوق و مالی ترجیحا خانم در محیط کامل زنانه در محدوده طالقانی

استخدام صندوقدار در دکوری جهت امور صندوق و مالی ترجیحا خانم در محیط کامل زنانه در محدوده طالقانی

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی