آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری

1397-10-10

استخدام تعدادی موتورسوار مجرب و منظم جهت همکاری در پیک موتوری با زنگ خور عالی و درآمدی خوب

استخدام تعدادی موتورسوار مجرب و منظم جهت همکاری در پیک موتوری با زنگ خور عالی و درآمدی خوب

شیراز زند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی