آگهی استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس حمید

استخدام راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس حمید

1397-10-10

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس حمید با درآمد عالی و محیطی منظم (همچنین تعدادی منشی آقا با سابقه کار در آژانس)

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل جهت کار در تاکسی سرویس حمید با درآمد عالی و محیطی منظم (همچنین تعدادی منشی آقا با سابقه کار در آژانس)

شیراز پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی