آگهی استخدام خدمه خانم برای کار منزل

استخدام خدمه خانم برای کار منزل

1397-10-10

استخدام خدمه خانم برای کار منزل روزی ۴ ساعت کار

استخدام خدمه خانم برای کار منزل روزی ۴ ساعت کار

کرج شهر جدید اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی