آگهی استخدام راننده وانت بدون ماشین جهت کار در مبلمان

استخدام راننده وانت بدون ماشین جهت کار در مبلمان

1397-10-10

استخدام دائمی راننده وانت بدون ماشین جهت کار در مبلمان با درآمد طبق وزارت کار (ساکن محدوده باقر شهر)

استخدام دائمی راننده وانت بدون ماشین جهت کار در مبلمان با درآمد طبق وزارت کار (ساکن محدوده باقر شهر)

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی