آگهی استخدام مهندس عمران در یک شرکت معتبر

استخدام مهندس عمران در یک شرکت معتبر

1397-07-27

استخدام مهندس عمران در یک شرکت معتبر اشنا به کنترل پروژه,با حداقل 4سال کارهای اجرایی و ساختمانی.واجدین شرایط رزومه خود را به ایمیلjobteh@hotmail.com ارسال نمایند.

استخدام مهندس عمران در یک شرکت معتبر اشنا به کنترل پروژه,با حداقل 4سال کارهای اجرایی و ساختمانی.واجدین شرایط رزومه خود را به ایمیلjobteh@hotmail.com ارسال نمایند.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی