آگهی استخدام بازاریاب در یک شرکت معتبر بانکی

استخدام بازاریاب در یک شرکت معتبر بانکی

1397-10-10

استخدام بازاریاب در یک شرکت معتبر بانکی جهت بازاریابی دستگاه کارتخوان بانکی از علاقه مندان در این حوزه دعوت به همکاری صورت می گیرد.

استخدام بازاریاب در یک شرکت معتبر بانکی جهت بازاریابی دستگاه کارتخوان بانکی از علاقه مندان در این حوزه دعوت به همکاری صورت می گیرد.

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی