آگهی استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران

استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران

1397-10-10

استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران با محیطی دوستانه و گرم همراه با غذا (آشنا به منطقه سهروردی و سید خندان)

استخدام پیک موتوری جهت کار در رستوران با محیطی دوستانه و گرم همراه با غذا (آشنا به منطقه سهروردی و سید خندان)

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی