آگهی استخدام کارگر حرفه ای و فعال کارواش با حقوق ثابت

استخدام کارگر حرفه ای و فعال کارواش با حقوق ثابت

1397-10-10

استخدام کارگر حرفه ای و فعال کارواش با حقوق ثابت

استخدام کارگر حرفه ای و فعال کارواش با حقوق ثابت

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی