آگهی استخدام خدمه خانم برای کلیه کارهای خانه

استخدام خدمه خانم برای کلیه کارهای خانه

1397-10-10

استخدام خدمه خانم برای کلیه کارهای خانه با حقوق ثابت

استخدام خدمه خانم برای کلیه کارهای خانه با حقوق ثابت

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی