آگهی استخدام مستخدم مجرب و مرتب برای امور پذیرایی و نظافت به سراسر تهران

استخدام مستخدم مجرب و مرتب برای امور پذیرایی و نظافت به سراسر تهران

1397-10-10

استخدام مستخدم مجرب و مرتب برای امور پذیرایی و نظافت به سراسر تهران

استخدام مستخدم مجرب و مرتب برای امور پذیرایی و نظافت به سراسر تهران

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی