آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت ویستان

استخدام کارمند اداری در شرکت ویستان

1397-10-10

استخدام کارمند اداری در شرکت ویستان با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری در شرکت ویستان با حقوق ثابت به همراه بیمه

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی