آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-10

استخدام منشی خانم با حقوق وزارت کار و بیمه

استخدام منشی خانم با حقوق وزارت کار و بیمه

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی