آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-10

استخدام منشی خانم با حقوق توافقی جهت امور دفتری

استخدام منشی خانم با حقوق توافقی جهت امور دفتری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی