آگهی استخدام 4 نفر فروشنده خانم و آقا با ظاهری آراسته

استخدام 4 نفر فروشنده خانم و آقا با ظاهری آراسته

1397-07-28

استخدام 4 نفر فروشنده خانم و آقا با ظاهری آراسته بدون سابقه کار با درآمد مناسب

استخدام 4 نفر فروشنده خانم و آقا با ظاهری آراسته بدون سابقه کار با درآمد مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی