آگهی استخدام منشی خانم در یک رستوران واقع در استانبول ترکیه

استخدام منشی خانم در یک رستوران واقع در استانبول ترکیه

1397-10-10

استخدام منشی خانم در یک رستوران واقع در استانبول ترکیه با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در یک رستوران واقع در استانبول ترکیه با حقوق مکفی

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی