آگهی استخدام اپراتور کامپیوتر در مجموعه گردشگری آنلاین

استخدام اپراتور کامپیوتر در مجموعه گردشگری آنلاین

1397-10-09

استخدام اپراتور کامپیوتر خانم در مجموعه گردشگری آنلاین مسلط به بارگذاری اطلاعات به صورت تمام وقت.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

استخدام اپراتور کامپیوتر خانم در مجموعه گردشگری آنلاین مسلط به بارگذاری اطلاعات به صورت تمام وقت.لطفا رزومه درتلگرام ارسال شود

تهران فاطمی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی