آگهی استخدام فروشنده پوشاک در فروشگاه در شاهرود

استخدام فروشنده پوشاک در فروشگاه در شاهرود

1397-07-07

استخدام فروشنده پوشاک در فروشگاه در شاهرود به چند نفر فروشنده پوشاک خانم نیازمندیم حقوق خیابان 17 شهریور ، نبش کوچه فریدنیا

استخدام فروشنده پوشاک در فروشگاه در شاهرود به چند نفر فروشنده پوشاک خانم نیازمندیم حقوق خیابان 17 شهریور ، نبش کوچه فریدنیا

شاهرود

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی