آگهی استخدام دستیار رنگ و مش در آرایشگاه

استخدام دستیار رنگ و مش در آرایشگاه

1397-10-09

استخدام دستیار رنگ و مش در آرایشگاه با آموزش. زیر 30 سال و ترجیحا مجرد

استخدام دستیار رنگ و مش در آرایشگاه با آموزش. زیر 30 سال و ترجیحا مجرد

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی