آگهی استخدام راننده نیسان

استخدام راننده نیسان

1397-10-09

استخدام یک نفر راننده نیسان جهت همکاری با حقوق بصورت وزارت کار و مزایا (محل کار شهریار (سعید آباد))

استخدام یک نفر راننده نیسان جهت همکاری با حقوق بصورت وزارت کار و مزایا (محل کار شهریار (سعید آباد))

تهران چیتگر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی