آگهی استخدام طراح ناخن در آرایشگاه تخصصی ناخن

استخدام طراح ناخن در آرایشگاه تخصصی ناخن

1397-10-09

استخدام طراح ناخن در آرایشگاه تخصصی ناخن. مسلط به انواع دیزاین. به صورت درصدی

استخدام طراح ناخن در آرایشگاه تخصصی ناخن. مسلط به انواع دیزاین. به صورت درصدی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی