آگهی استخدام راننده کامیون

استخدام راننده کامیون

1397-10-09

استخدام یک راننده باتجربه جهت کار با کمپرسی امیکو تک در شهرستان تفرش با درآمد توافقی و امکانات رفاهی

استخدام یک راننده باتجربه جهت کار با کمپرسی امیکو تک در شهرستان تفرش با درآمد توافقی و امکانات رفاهی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی