آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه شیک و مجهز

استخدام ناخن کار در آرایشگاه شیک و مجهز

1397-10-09

استخدام ناخن کار در آرایشگاه شیک و مجهز .به صورت درصدی یا اجاره

استخدام ناخن کار در آرایشگاه شیک و مجهز .به صورت درصدی یا اجاره

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی