آگهی استخدام تتو کار در سالن آرایشی

استخدام تتو کار در سالن آرایشی

1397-10-09

استخدام تتو کار در سالن آرایشی در محدوده مرزداران.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

استخدام تتو کار در سالن آرایشی در محدوده مرزداران.لطفا نمونه کار و رزومه در تلگرام ارسال شود

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی