آگهی استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه

1397-10-09

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه مدرن و تخصصی ناخن. با سابقه و ترجیحا با مشتری.

استخدام ناخن کار حرفه ای در آرایشگاه مدرن و تخصصی ناخن. با سابقه و ترجیحا با مشتری.

تهران فرمانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی