آگهی استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی

1397-10-09

استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی جهت تکمیل پرسنل.

استخدام ناخن کار ماهر در سالن زیبایی جهت تکمیل پرسنل.

تهران بلوار کشاورز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی