آگهی استخدام کوپ کار حرفه ای مو در سالن زیبایی

استخدام کوپ کار حرفه ای مو در سالن زیبایی

1397-10-09

استخدام کوپ کار حرفه ای و با مشتری مو در سالن زیبایی. تماس از 10 تا 18

استخدام کوپ کار حرفه ای و با مشتری مو در سالن زیبایی. تماس از 10 تا 18

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی