آگهی استخدام رنگ کار مو در آرایشگاه

استخدام رنگ کار مو در آرایشگاه

1397-10-09

استخدام رنگ کار با مشتری مو در آرایشگاه. با درصد بالا.

استخدام رنگ کار با مشتری مو در آرایشگاه. با درصد بالا.

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی