آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-09

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن و امور دفتری با حقوق مناسب

استخدام منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن و امور دفتری با حقوق مناسب

تهران نظام آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی