آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-10-09

استخدام منشی خانم در محیطی اداری با حقوق مناسب جهت امور دفتری

استخدام منشی خانم در محیطی اداری با حقوق مناسب جهت امور دفتری

تهران پاکدشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی