آگهی استخدام منشی اداری در یک شرکت ساختمانی

استخدام منشی اداری در یک شرکت ساختمانی

1397-10-09

استخدام منشی اداری در یک شرکت ساختمانی با شرایط ایده آل در محدوده الهیه

استخدام منشی اداری در یک شرکت ساختمانی با شرایط ایده آل در محدوده الهیه

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی