آگهی استخدام منشی خانم در موسسه تشریفاتی

استخدام منشی خانم در موسسه تشریفاتی

1397-10-09

استخدام منشی خانم در موسسه تشریفاتی نیمه وقت با حقوق ثابت و پاداش

استخدام منشی خانم در موسسه تشریفاتی نیمه وقت با حقوق ثابت و پاداش

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی