آگهی استخدام منشی خانم در یک برند تولیدی

استخدام منشی خانم در یک برند تولیدی

1397-10-09

استخدام منشی خانم در یک برند تولیدی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده طالقانی

استخدام منشی خانم در یک برند تولیدی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده طالقانی

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی