آگهی استخدام منشی حسابدار در موسسه مجاز

استخدام منشی حسابدار در موسسه مجاز

1397-10-09

استخدام منشی حسابدار در موسسه مجاز برای امور منشی و همچنین امور مربوط به حسابداری و مالی با تسلط کامل به نرم افزار هلو

استخدام منشی حسابدار در موسسه مجاز برای امور منشی و همچنین امور مربوط به حسابداری و مالی با تسلط کامل به نرم افزار هلو

تهران بریانک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی