آگهی استخدام منشی خانم برای یک شرکت بین المللی

استخدام منشی خانم برای یک شرکت بین المللی

1397-10-08

استخدام منشی خانم برای یک شرکت بین المللی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده جردن

استخدام منشی خانم برای یک شرکت بین المللی با ظاهر آراسته و شیک در محدوده جردن

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی