آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت ساخت وسایل پزشکی ایران

استخدام کارشناس فروش در شرکت ساخت وسایل پزشکی ایران

1397-07-27

استخدام کارشناس فروش در شرکت ساخت وسایل پزشکی ایران فرد بایدپیگیر ، خلاق و کوشا باشد و توانایی پیگیری تا حصول نتیجه را دارا باشد.

استخدام کارشناس فروش در شرکت ساخت وسایل پزشکی ایران فرد بایدپیگیر ، خلاق و کوشا باشد و توانایی پیگیری تا حصول نتیجه را دارا باشد.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی