آگهی استخدام فروشنده جهت مبل فروشی

استخدام فروشنده جهت مبل فروشی

1397-10-08

استخدام فروشنده حرفه ای با روابط عمومی و فن بیان قوی جهت مبل فروشی معتبر از واجدین شرایط دعوت به کار صورت می گیرد.

استخدام فروشنده حرفه ای با روابط عمومی و فن بیان قوی جهت مبل فروشی معتبر از واجدین شرایط دعوت به کار صورت می گیرد.

تهران شهرک ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی