آگهی استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس مهراد

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس مهراد

1397-10-08

استخدام تعدادی راننده مجرب و متعهد با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس مهراد با درآمدی خوب

استخدام تعدادی راننده مجرب و متعهد با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس مهراد با درآمدی خوب

آبادان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی