آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت کار در اژانس صفا

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت کار در اژانس صفا

1397-10-08

استخدام تعدادی راننده مجرب و متعهد با ماشین مدل بالا جهت کار در اژانس صفا با زنگ خور بالا و درآمدی رضایت بخش

استخدام تعدادی راننده مجرب و متعهد با ماشین مدل بالا جهت کار در اژانس صفا با زنگ خور بالا و درآمدی رضایت بخش

قم صفاشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی