آگهی استخدام محتوا کار خانم در شرکت مجاز

استخدام محتوا کار خانم در شرکت مجاز

1397-10-08

استخدام محتوا کار خانم در شرکت مجاز. مسلط به نرم افزارهای اداری و فتوشاپ. نیمه وقت

استخدام محتوا کار خانم در شرکت مجاز. مسلط به نرم افزارهای اداری و فتوشاپ. نیمه وقت

مشهد سعدی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی