آگهی استخدام خدمتکار باتجربه و فعال خانم برای کلیه کارهای خانه

استخدام خدمتکار باتجربه و فعال خانم برای کلیه کارهای خانه

1397-10-08

استخدام خدمتکار باتجربه و فعال خانم برای کلیه کارهای خانه

استخدام خدمتکار باتجربه و فعال خانم برای کلیه کارهای خانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی