آگهی استخدام خانم خدمتکار خوش سلیقه برای کلیه امور منزل

استخدام خانم خدمتکار خوش سلیقه برای کلیه امور منزل

1397-10-08

استخدام خانم خدمتکار خوش سلیقه برای کلیه امور منزل الزاما خانم جوان شبانه روزی

استخدام خانم خدمتکار خوش سلیقه برای کلیه امور منزل الزاما خانم جوان شبانه روزی

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی